Ledarutveckling

Vi lägger stor vikt vid rekryteringen av våra ledare. Att vara ledare på Rejlers handlar om att utveckla både medarbetare och affärer.

En grundförutsättning för att trivas och må bra är att relationen mellan medarbetare och ledare fungerar. Det personliga ledarskapet utvecklas utifrån våra grundläggande värderingar och ett gemensamt ledarutvecklingsprogram.

Alla nya ledare på Rejlers genomgår ledarutvecklingsprogrammet Rejdux. Under tre tillfällen diskuteras ledarskapsfrågor och nya ledare får snabbt ett bra nätverk med kollegor runt om i Norden.