Våra värderingar

Rejlers har en stark företagskultur som bygger på fyra värdeord; pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam. De vill vi dela med varandra och med vår omvärld.

Pålitlig

Pålitliga är Rejlers bland annat genom att våra medarbetare strävar efter att leverera mer än vad kunden förväntar sig. Våra spetskompetenta tekniker ger Rejlers varumärke en unik kvalitetsstämpel och vi ska alltid leverera i tid.

Framgångsrik

Framgångsrika blir vi bland annat genom att våga ta plats och tävla. Vi ryggar inte för jämförelser på marknaden och vi har viljan och energin att ständigt förbättras.

Personlig

Personlig är vår verksamhet genom att vi på Rejlers vågar vara oss själva. Vi bryr oss. Vi har lätt till skratt. Vi har hand om företaget, kunderna, varandra och oss själva.

Hälsosam

Ett hälsosamt företag bildar och upprätthåller vi tillsammans. Inom Rejlers har vi skapat bästa möjliga förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna sköta om sin hälsa. Vi verkar också för att företaget i alla lägen behåller en sund ekonomi.