Malin Karlsson

En praktikplats på Rejlers i Göteborg blev starten på en ny karriär för Malin Karlsson. Efter avslutad järnvägsutbildning vid Campus Varberg erbjöds Malin 2014 fortsatt anställning och blev en del av järnvägsavdelningen.

Efter att ha bott utomlands några år kom Malin tillbaka till Sverige och jobbade som arbetsledare i ett företag i kakelbranschen.

- Efter sex år med kakel kände jag att jag behövde en förändring i mitt liv och tittade på andra alternativ.

Malin hade alltid tyckt att jobbet som polis verkade spännande så hon anmälde sig för att bli antagen till polisutbildning. Samtidigt anmälde sig Malin också till en 2-årig järnvägsutbildning på Campus Varberg. Av olika anledningar blev det järnvägsutbildningen som valet föll på.

- Ja, nu blev det ju järnväg och som det har utvecklat sig för min del har jag inget att ångra, jag stortrivs verkligen med mitt yrkesval.

I utbildningen till järnvägsprojektör ingick också ett antal praktikperioder ute på företag. Det var här som Malin och hennes elva kurskamrater erbjöds praktikplats hos Rejlers i Göteborg.

- Tiden från utbildningen vid Campus Varberg till var jag är idag har verkligen gått fort. Detta är mycket tack vare det positiva klimatet på Rejlers och min närmaste chef och kollegor som verkligen stöttat och trott på mig.

Om man tar en titt i Malins CV framgår det med önskvärd tydlighet att Rejlers begåvats med en flitig och engagerad medarbetare. Ett fyrtiotal listade projekt talar sitt tydliga språk på mindre än två år.

- Att få vara en del i verksamheten på järnvägsgruppen i Göteborg bland duktiga och trevliga kollegor känns för mig priviligierat. Jag agerar uppdragsledare i allt större projekt med samordningsansvar och ekonomisk uppföljning. I många projekt är jag mottagande- eller överlämnandekoordinator vilket innebär många och utvecklande kontakter med våra beställare.

Just nu är Malin engagerad i upprustningen av Frysdalsbanan i Värmland. Projektet ska möjliggöra utökad och säkrare trafik på en av Sveriges vackraste järnvägssträckor, något som på flera sätt tilltalar Malin som den värmländska hon är.

På frågan vad Malin tror om framtiden är svaret entydigt:

- Jag kommer att vara kvar på Rejlers och fått förmånen att utvecklats ytterligare i mitt yrke. Och så har jag lagt ett antal Rejlersklassiker till de som jag redan klarat av.