Strategi

Rejlers strategiska huvudpunkter för att uppnå målen är:

  • Balanserad kundbas med en differentierad konjunkturkänslighet.
  • Tillväxt i Norden, framförallt i storstadsområdena, genom organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv.
  • Tydlig företagskultur och ett välkänt varumärke.
  • En attraktiv arbetsplats med hälsoprofilering, engagerade medarbetare och ett starkt ledarskap.
  • Ökat internationellt samarbete mellan våra kompetensområden och med partners.
  • Hög intern effektivitet.
  • Lokal närvaro och entreprenörskap med ett starkt säljfokus.
  • Förädla affären genom att erbjuda innovativa helhetslösningar.