Livs- och läkemedel

Få branscher berör så många människor i det dagliga livet som livs- och läkemedelsindustrin gör. Säkert, miljövänligt och etiskt framställda livs- och läkemedel är en av grundpelarna i vårt samhälle, en grundpelare som skapar välmående och hälsa.

Livs- och läkemedelsindustrin är mångfacetterad och spänner över ett brett område av teknisk innovation och utveckling - både vad gäller produkter och produktionsutrustning.

Rejlers har stor erfarenhet av livs- och läkemedelsindustrin. Vi hjälper våra kunder med allt från mindre uppdrag till större investeringsprojekt. Rejlers medverkar bland annat i Projektledning, Validering, HACCP, BRC, Process, Konstruktion, Logistik, Styrsystem och Energiutredningar.

Vi bygger våra kundrelationer på långsiktighet och pålitlighet.