Vanliga tjänster

Hos oss hittar du ingenjörer av alla dess slag – högskoleingenjörer och civilingenjörer från yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Hos oss finns bland annat konstruktörer, projektörer, nätplanerare, miljökonsulter, beredare, handläggare, projektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, systemutvecklare och utredare.