Jani Karvinen

För Jani Karvinen från S:t Michel (Mikkeli) har VVS-branschen alltid känts rätt. Ända sedan han var en liten pojke har han följt med sin pappa och tittat på när han lagt rör och senare vid sommar- och kvällsarbete. En bra beskrivning på Jani kunde vara mångsysslare i VVS-branschen, för han har erfarenhet av många slags arbetsuppgifter.

Jan är tredje generationen VVS-proffs i sin familj. Han avlade ingenjörsexamen i VVS-teknik på yrkeshögskolenivå 2000, och han har även en examen i husbygge.

Janis karriär hos Rejlers började när han gjorde sommarpraktik 1999 medan han studerade. De första projekten gällde i huvudsak VVS-planering av bostadsobjekt. Jani berättar att han fick verkligt nyttiga lärdomar av äldre planerare under praktiktiden, såväl i fråga om VVS-teknik som VVS-planeringsprogram.

När Jani blev färdig VVS-ingenjör började han på avdelningen för husteknik. Projekten gällde i huvudsak VVS-planering av industriobjekt och bostadsobjekt. Att självständigt få planera olika objekt var mycket utvecklande för honom i början av karriären. Han minns särskilt processystemet LTO för skivtorkare och VVS-planeringen av toaletterna på pendeltåg av typen Sm2.

Jani arbetar nu på kontoret i S:t Michel. Han har sysslat med mångsidiga arbetsobjekt, till exempel planering av hydraulikrör för stålindustrin. Jani har gradvis övergått till mer krävande uppgifter och fungerar nuförtiden som VVS-projektchef för flera projekt. Enligt Jani kommer den framtida utvecklingen inom VVS-teknik att inriktas på energieffektivitet i byggnader.

Jani motionerar aktivt på fritiden och deltar gärna i olika idrottsevenemang som Rejlers anordnar. Jani sysslar bl.a. med terrängcykling, skidåkning, tennis, och även lagsporterna innebandy och ishockey. Tillsammans med sina medarbetare cyklar han och åker skidor samt deltar i olika evenemang. På arbetsplatsen tränar de anställda dessutom t.ex. armhävning under arbetsdagen.

Enligt Jani ger Rejlers de anställda möjlighet att visa vad de kan och utnyttja sin kompetens. De anställda har även möjlighet att inverka på arbetsuppgifterna enligt eget intresse. Jani säger också att Rejlers ger den som vill goda möjligheter till att delta i utländska projekt. Årligen erbjuds även möjlighet att delta i kurser som utvecklar den egna expertisen.

Medarbetarna på arbetsplatsen är mycket uppmuntrande och Jani säger med ett skratt: Man lär sig planera i arbetet och man får också göra fel, det finns alltid mer erfarna som hjälper!