Liv Bergqvist

Liv började i juni 2008 på Railconsult och fick då 17 kollegor. Sedan 2013 är Railconsult en del av Rejlers.

I dag är hon nyutnämnd gruppchef för planering och analys på Rejlers Railconsult och har fått 1 800 nya kollegor.

- Att få 1 800 nya arbetskamrater ger en fantastisk möjlighet att erbjuda en större professionell bredd och insikt, samt lösningar som tillvaratar helhetsperspektivet till våra uppdragsgivare. Hos Rejlers är alla förutsättningarna rätta för att vi tillsammans ska skapa bra och effektiva framtida transportlösningar. 

För Liv är det viktigt att jobba med framtidens infrastrukturlösningar. Förstudier ger en unik möjlighet att påverka framtida lösningar som kommer många aktörer till godo – såväl människor som företag. Det är särskilt viktigt med miljövänliga lösningar.

Rejlers Railconsult fokuserar på kompetensutveckling och Liv har genomgått projektledningskurserna Prince2 Foundation i 2013 och Prince2 Practitioner i 2013. 

På Rejlers satsas också på kompetenshöjning av medarbetare och Liv har påbörjat en Executive Master of Management Consulting, Projektledning och strategisk ledarskap på Handelshögskolan BI i Oslo. 

 

Foto: Carl-Frederic Salicath / Rejlers Railconsult