Magnar Pärt

Det tog inte många minuter för Magnar Pärt att bestämma sig när han 2012 fick frågan om han ville komma till Sverige och Göteborg för att bli en del av Installationsgruppen. Magnar var vid det tillfället anställd i ett litet dotterbolag till Rejlers med placering i Tartu, Estland.

Magnar kom till Rejlers i Tartu redan 2009. Med universitetsstudier och flerårig praktik inom el-projektering i ryggen blev han snart en effektiv och uppskattad medarbetare. Ryktet gick och via ett flertal installationsprojekt från Sverige uppmärksammades Magnar vilket ledde till förfrågan och flytt till Göteborg.

- Visst funderade jag en stund inför valet, men när beslutet väl var taget kändes det bra. Väl i Göteborg fick jag en fadder, Andreas, med liknande bakgrund som jag själv. Han hjälpte mig igenom kontakter med olika myndigheter och såg även till att jag fick någonstans att bo de första dagarna. Jag är honom evigt tacksam.

Eftersom Magnar redan under Estlandstiden samarbetat med flera av kollegorna i Göteborg fungerade uppdragsdelen bra från början. Sedan var det det där med språket. Magnar fick ett ultimatum:

- Nu pratar vi engelska i tre månader, men sedan är det svenska som gäller!

Och så blev det. Svenskan kom på plats väldigt snabbt och det utan extern hjälp. Från projektering av skolor och förskolor blev nu projekten både mer omfattande och kvalificerade. Nu handlade det heller inte bara om projekt i Göteborg utan runt om i landet. Magnar jobbar med alla anläggningsslag vid installationsprojekteringen, men har sitt specialområde inom potentialutjämning och åskskydd. För tillfället är det ett större badhus på runt 10 000 kvadratmeter som upptar tiden.

Magnar får numera frågan allt oftare om han inte skulle vilja ta på sig ansvaret som uppdragsledare för något installationsprojekt. Men än så länge är han nöjd med att på full tid få ägna sig åt tekniken och också få tillfälle till vidareutbildning och utveckling inom sina specialområden.

Magnar sätter sig nu också bakom skolbänken för att på allvar börja tillämpa BIM i projekteringen. Det är en spännande utveckling som han och hans arbetskamrater går till mötes och som öppnar upp nya möjligheter vid genomförande av installationsprojekten.

- De här fyra åren i Sverige och på Rejlers har verkligen varit bra för mig och jag trivs med livet och Göteborgarna, de verkar vara gladare på något vis. Jag har också helt nyligen fått ett eget kontrakt på en lägenhet och sedan spelar jag volleyboll med KFUM Göteborg. Så nu blir det Göteborg för mig.