Maren Bjørnbakk

Maren Bjørnbakk blev anställd i Rejlers 2015 och jobbar med att projektera elektriska anläggningar i byggnader.

Digitaliseringen av samhället fortsätter oförtröttat och snart är det elnätets tur. Här har Rejlers intagit en central roll.

- Före den första januari kommer samtliga elkunder i Norge att få nya elmätare. De nya mätarna övervakar och rapporterar elförbrukningen automatiskt till kundens nätägare. Detta är AMS vilket står för ”avancerat mätnings- och styrsystem”.

- De nya, smarta elmätarna kan göra betydligt mer nytta för sig än bara den automatiska mätaravläsningen. Samtidigt gör den automatiska mätaravläsningen stor nytta i sig själv. Kunden får kontinuerligt information om elförbrukningen dygnet runt. På så sätt kan kunden styra sin elförbrukning på ett mer flexibelt, effektivt och miljömässigt sätt.

Rejlers har satsat stort inom detta område genom uppköpet av IT-företaget Embriq. De nya, smarta mätarna levererar stora mängder data. Rejlers besitter en unik kompetens genom att ha satt samman helt olika men heltäckande teknikområden. Embriq har jobbat med datahantering från smarta mätare sedan 2008. Rejlers står på stadigt grund inom kraftförsörjning, från produktion till distribution samt nätkundernas elförbrukning. Rejlers menar att det är den samlade kompetensen i Rejlers som ska till för att realisera de möjligheter som AMS ger.

Att planera en byggnad

Maren som har en master i energi och miljö från NTNU med specialisering i elektriska anläggningar, jobbar dagligen med just det, att projektera elektriska anläggningar i byggnader.

- Under tiden som jag jobbat i Rejlers har jag lärt mig otroligt mycket. Jag har gjort många beräkningar av elektriska anläggningar där jag bland annat fastställer hur stora kablar som behövs för att ansluta anläggningen. Det är också viktigt att välja fullgoda skydd i anläggningen så att inte människor, djur och byggnader kommer till skada.

En stor del av arbetet består i att projektera allt det elektriska som ska in i byggnaden.

- Vi projekterar i såväl 2D som 3D. 3D-progam är ett väldigt bra hjälpmedel vid samordningen med andra tekniska discipliner och ger arbetet ett mycket mer precist och effektivt innehåll. Ljusberäkningar utförs också i program som visualiserar rum och byggnader i 3D. Det är då möjligt att se hur ljuset från olika ljuspunkter fördelar sig i rummen.

Varför Rejlers?

Och varför just Rejlers – vad är det som gör att du trivs så bra?

- Det fanns värden i Rejlers som verkligen öppnade mina ögon för verksamheten. Jag kände att jag kunde identifiera mig med dem och det var viktigt för mig. Då jag börjat mitt jobb visade det sig att det var mer än bara ord. Vi är personliga, pålitliga, hälsosamma och vi arbetar hårt för att vara framgångsrika.

- Det mod som Rejlers har, och som speciellt har visat sig i satsningen på innovation och spännande projekt, exempelvis AMS, det tycker jag är jätteroligt. Innan jag började jobba tänkte jag ofta att, ”det där har jag lust att vara med om”. Jag gillar att jobba i en verksamhet som är fylld av mod och ambitioner.

- Jag trivs bra i Rejlers. Vi har en jättefin arbetsmiljö. Speciellt givande tycker jag är de tekniska diskussionerna som vi har med jämna mellanrum. Då lär jag mig mycket och jag gillar engagemanget hos mina kollegor.

 

Foto: Line Slotnæs
Text: Hans Petter Stub