Mikael Wallenås

Mikael Wallenås arbetar till vardags med hållfasthetsberäkningar på Rejlers. Genom föreningen Young Generation fick han möjlighet att följa med på ett studiebesök till Japan för att lära sig mer om hur man arbetat i efterdyningarna av olyckan i Fukushima.

– Det är ju lite märkligt att det blev Fukushima innan jag hunnit besöka Forsmark men dit ska jag nästa vecka, säger Mikael och skrattar när vi får tag på honom över telefon.

Young Generation är ett nätverk för de som är under 35 år och arbetar inom kärnkraftsbranschen. Under ett år erbjuds de som vill vara med nätverksträffar och studiebesök. Och det var på den vägen som Mikael kom till Fukushima tillsamman med sju andra deltagare från föreningen.

– De har gjort en enorm insats på plats i Japan med att försöka begränsa skadorna efter den radioaktivitet som spridits.

Fukushima

Mikael menar att det kommer att ta tid innan allt är som det var innan. Förödelsen efter tsunamin runt det havererade kärnkraftverket märktes tydligt fortfarande. Området var långt ifrån återställt.

 

– Det fanns ett tydligt fokus på att arbeta för att det som hände då aldrig får ske igen. Samtidigt arbetades det febrilt med att få tillstånd att starta upp de stängda verken igen.

På Rejlers arbetar Mikael med hållfasthetsberäkningar för rörsystem till både kärnkraftverk och kraftvärmeindustri. Han menar att det är bra att vidga sina vyer. Med sig hem i bagaget tar han bland annat lärdomarna från de kärnkraftverk i Japan som klarade sig bra.

– Ett av kärnkraftverken som vi besökte var egentligen inte dimensionerat för att klara den påfrestning som det utsattes för. Det var spännande att sätta sig in i vad det var som gjorde att just det verket klarade sig så pass bra.

Det nätverk som Mikael fått genom Young Generation kommer han fortsätta att ha kontakt med under hela året. Ett flertal träffar är inbokade. Säkert kommer de även hålla kontakten efter det. Han är övertygad om att nätverk av det här slaget är viktiga, både för de enskilda individer som får delta men även för utvecklingen av hela kärnkraftsbranschen.
 

Young Generation

Young Generation startade i maj 1994 på initiativ av dåvarande ABB Atoms vd, Jan Runermark. Idag har verksamheten utvecklats till ett globalt nätverk med deltagare från över 50 länder. Young Generations främsta mål är att ge medarbetare, upp till och med 35 år, i kärnkraftsbranschen en möjlighet att skapa ett eget branschnätverk. Young Generation skall medverka till att deltagarna breddar sin förståelse och kunskap inom områdena kärnkraft och energi.