Roger Johansson

Befinner man sig i Sveriges ledande gruvregion gäller det verkligen att vara på tårna då det gäller kunskap och kontakter med företagen i branschen. Roger Johansson på Rejlers i Luleå är en sådan person. Sedan flera år är Roger projektchef och ansvarig för Rejlers affärer gentemot gruvnäringen och har som en av de första lyckats väl i sitt uppdrag.

Roger kom till Rejlers på nyåret 2004 och hade då en tioårig karriär som mekanist inom konsultbranschen bakom sig. Efter sex månader utnämndes Roger till platschef för Luleåkontoret.

- Det var verkligen inte något jag hade med i min planering, men så blev det och som för så många andra tidigare växer man med uppgiften och ansvaret. Inledningen i den nya befattningen blev också en test på uthållighet och lite ”jävlaranamma”. Men med kunder som SSAB, LKAB och Luleå Energi kom verksamheten igång och stärktes.

Utvecklingen av Luleåkontoret kom till stor del att bäras av verksamheter inom mekanik och automation. År 2011 utökades verksamheten med Process och Anläggning via förvärvet av Nitek. Infrastruktur tillkom 2012 med uppdrag inom väg och järnväg.

- Utvecklingen bäddade för ett mycket komplett kontor med bredd och specialistkunnande inom flera områden. Tyngdpunkten fanns fortfarande till stor del inom gruvnäring och tung industri, men vi kunde nu också erbjuda våra tjänster på en allt större lokal marknad.

I samband med en organisationsförändring 2013 blev Roger projektchef med totalt ansvar för gruvindustrin i Sverige.

- Nu får jag med full kraft ägna mig åt att hålla våra kunder inom gruvnäringen uppdaterade på våra kompetenser och resurser och samtidigt utveckla affärs- och projektmodeller. Branschen står inför stora utmaningar kommande år så det gäller nu att vara både kreativ och aktiv och se möjligheterna som trots allt finns därute. På Rejlers står vi starkt rustade att möta våra kunder.