Elverket i Vallentuna anlitar Rejlers

Rejlers Energitjänster anlitats av Elverket Vallentuna Elnät för att leverera ett flertal tjänster inom området energimätning. Uppdraget är värt omkring 2,7 miljoner kronor och sträcker sig över de närmaste tre åren.

I uppdraget ingår att samla in och hantera Elverkets samtliga mätvärden i det befintliga insamlingssystemet. Rapportering och avräkning kommer att ske till marknadens aktörer. Rejlers Energitjänster får även ansvar för hela leverantörbytesprocessen. När en slutkund byter elleverantör eller flyttar till annan adress kommer information om person- och anläggningsdata att förmedlas till aktörers olika system på ett strukturerat sätt. Rapportering och övervakning av förluster i nätet ingår också i uppdraget.

 

Kort om Elverket Vallentuna AB

Elverket Vallentuna AB skapar lönsam tillväxt genom attraktiva kunderbjudanden. Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB säljer el på den fria elmarknaden och har kunder i hela Sverige. Dotterbolaget Elverket Vallentuna Elnät AB en väl förankrad lokal elnätsägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Dotterbolaget Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation samt service och underhåll av elanläggningar. Moderbolaget Elverket Vallentuna AB noterades på Aktietorget 2002.