Expert från Rejlers föreläste om solcellsteknik

Per Hederstedt, som kom till Rejlers direkt från Chalmers med specialintresse för solcellsteknik, föreläste om sitt ämne och ser behovet av kunskap på marknaden och potentialen av internationella affärer.

Rejlers har byggt upp ett kompetensområde för solceller och Per Hederstedt, som stått bakom det uppdraget, föreläser även om solcellsteknik hos kunder, på mässor och, som nu senast, FIE (Föreningen för Industriell Elteknik) kompetensdag som hölls i Stockholm.

- Det finns ett stort behov av kunskap om solceller och tekniken runt om. Både teknik och marknad sträcker sig utanför Sveriges gränser så jag ser en stor potential i fler, nya och större affärer, säger Per.

Per berättade under sin föreläsning om solcellerna och dess tillhörande teknik och gick igenom de olika typerna av solceller som man kan stöta på. Han berättade också om de olika politiska styrmedel som främjar solcellsinstallationerna både i Sverige och på den globala marknaden.

För Sveriges del gick Per igenom hur vi kan integrera solceller i byggnader och vilka byggnadsmaterial som kan ersättas med solceller. Per berättade vidare om skillnaderna mellan den Svenska vägen mot 100% förnybart elsystem till 2040 och EU:s mål samt hur solceller bidrar till målen.

Avslutningsvis berättade Per om Aron Anderssons fantastiska resa - att som förste rullstolsburne person skida till Sydpolen och hur Rejlers bistod med leverans av en tålig och kraftfull solcellsteknik som dels laddar värmestrumpor för att undvika förfrysningsskador på fötterna, dels laddar satellittelefon, GPS-klocka och mindre apparater via USB.

- Det är en spännande tid just nu. Att Sverige går mot ett förnybart elsystem betyder att vi kan få vara med att forma framtiden och det vi lämnar efter oss, avslutar Per.