Med och konstruerar Nya Slussen

Rejlers har tillsammans med ELU Konsult, Helenius, Tikab, Tyréns, Structor och White tilldelats uppdragen att projektera bygghandlingar för delområdena Land och Vatten i projekt Nya Slussen. Beställare är Exploateringskontoret, Stockholm Stad. Projekteringen inleds nu till hösten.

Rejlers ansvarar för projektering av el- och telesystem samt trafikledningssystem i samtliga anläggningar för delområdena Land och Vatten i projekt Nya Slussen.


- Jag är så glad att vi genom vår kunskap, erfarenhet och personlighet får vara en av spelarna i projektlaget som konstruerar nya Slussen, säger Rejlers Teamledare Björn Dahlin.


Nya Slussen är arbetsnamnet för projektet att riva och nybygga trafikplatsen Slussen med omgivning mellan Gamla Stan och Södermalm i Stockholm.