Rejlers Embriq deltar i EU-projekt för optimering av framtidens elnät

Rejlers Embriq deltar i tvåårigt EU-projekt inom avancerad styrning och optimering av morgondagens elnät. Inom ramarna för projektet kommer man att ta fram nya metoder och verktyg som elbolag kan använda för att möta den snabbt ökande produktionen av förnyelsebar energi och ändrade konsumtionsmönster – och samtidigt säkra pålitlighet och stabilitet i elnätet.

Stor ökning av förnyelsebar energi

Den snabba ökningen av energiproduktion från förnyelsebara källor (solkraft, vind osv.) är en utmaning som hela det europeiska elnätet står inför. I Sverige har Svenska Kraftnät planer på att investera 50 miljarder SEK under tio år för att skapa ett stabilt nät som täcker framtida behov. Liknande siffror har presenterats i Norge och resten av Europa.

Optimera investeringarna

– Omfattande och massiva investeringar kan lösa de utmaningar som distributionsnäten står inför, men det finns stor potential där ute för att optimera dessa investeringar berättar Espen Kåsin, softwareansvarig hos Rejlers Embriq. – Det här projektet kommer att belysa hur avancerad mätteknik kan bidra till mer relevant underlagsinformation så att de nödvändiga investeringarna blir betydligt mer målinriktade, förklarar Espen.

Pattern Recognition

Totalt sju partner deltar i EU-projektet som leds av svenska Metrum med Rejlers Embriq (NO) som teknologipartner. Expertkompetens hämtas hos STRI (SV) och Eltek (NO), testning utförs av Glava Energy Center (SV), medan elnäten hos elbolagen MälarEnergi (SV) och Enerjisa (Turkiet) ger tillgång till fullskalig utprovning av lösningarna. Projektet har som mål att undersöka hur produktion från förnybara källor och nya konsumtionsmönster påverkar elnätets pålitlighet och hur man kan skapa förutsättningar för en ytterligare ökad andel distribution av förnybar energi i distributionsnäten. Vi lägger stor vikt vid ”Pattern recognition”, algoritmer som identifierar konsumtionsmönster, proaktivt underhåll, strömstyrning och effektkontroll. Analyser av de här faktorerna gör att det går att förutsäga den optimala kapaciteten i nätet med mycket hög leveranssäkerhet.

Nästa generations software

– Projektet inleddes den 1 mars berättar Espen Kåsin hos Rejlers Embriq som tror att detta blir en mycket spännande resa fram mot projektavslutet i januari 2018. – Vi ska ta fram nästa generations software för nätbolagen i hela Europa och resten av världen. Förnybara energikällor och nya konsumtionsmönster är nödvändiga för att lösa de miljöutmaningar världen står inför, men samtidigt skapar detta mycket komplexa och krävande ramvillkor för elbolagen. Vi ska hitta lösningarna som skapar underlag för ökad stabilitet, kapacitet, flexibilitet och leveranssäkerhet inom dessa krävande ramvillkor, avslutar Espen.

Om Rejlers Embriq

Rejlers Embriq designar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar inom verksamhetsområdena Consulting, Operations och Software. Rejlers Embriq är ett norskt högkompetent företag med 120 anställda och en årlig omsättning på ca 250 miljoner kronor. Vi bidrar till affärsmässiga vinster för våra kunder genom smarta val och strategisk användning av IT som bidrar till innovation för våra kunder och ökar deras konkurrenskraft. Rejlers Embriq levererar tjänster till kunder i hela Norden och är representerat i Oslo, Halden, Drammen och Göteborg. Rejlers Embriq är en del av den svenska börsnoterade Rejlers-koncernen. Mer information: www.embriq.no.

Om Metrum

Metrum utvecklar och marknadsför system för mätning av energi, störningar och fel i elnätet som gör det möjligt för Metrums kunder att analysera och optimera åtgärder som sparar energi, sänker kostnader och minskar negativ miljöpåverkan. Mer information: www.metrum.se.