Rejlers Embriq tecknar avtal med Infotjenester AS

Rejlers Embriq förlänger och utvidgar driftsavtal med kompetens- och rådgivningsföretaget Infotjenester AS. Avtalet gäller i tre år och innebär att Embriq kommer att sköta driften av alla servrar, operativsystem och databaser som ligger till grund för Infotjenesters nätbaserade lösningar och rådgivningstjänster inom exempelvis juridik, personal, ledning, HMS, löner och ekonomi.

Infotjenester AS har varit driftskund hos Embriq sedan 2008 och förnyar nu avtalet för tredje gången. Tidigare var det Infotjenesters kundlösning som ingick i avtalet. Nu utvidgas avtalet till att även omfatta utvecklings- och testmiljön som tidigare skötts av Infotjenester själva.

Helt avgörande för god rådgivning

- För oss är den IT-drift som Embriq levererar helt avgörande, säger Martin Helgesen, IT- och förvaltningschef hos Infotjenester, och förklarar: Vi är helt beroende av välfungerande IT när vi ska ge goda råd till våra slutkunder med hjälp av våra uppslagsverk. Vi servar flera hundratusen ledare och medarbetare i våra nätbaserade system, och våra rådgivare svarar på mer än 40 000 fackrelaterade frågor från kunder varje år, berättar Helgesen och poängterar att oavsett om frågorna handlar om personal, ledning, HMS, lön eller ekonomi så förväntar sig kunderna snabb och korrekt problemlösning. – Vi har inte utrymme för system som inte fungerar, säger Helgesen.

Mycket spännande kund

- Infotjenester är en mycket spännande kund för Embriq, berättar René Eriksen, Chef för Operations på Embriq. Vi har följt Infotjenester sedan 2008 och varit med om en fantastisk tillväxt, och vi ser fram emot att fortsätta vara med på resan, berättar Eriksen och understryker att Embriq har många liknande kunder, där en högkompetent organisation är helt beroende av IT för att kunna leverera sina produkter och tjänster. Många av kunderna har också integrerad IT som en central del av sin produkt. Därmed blir vi en helt central leverantör, men också en viktig samtalspartner när kunderna ska vidareutveckla sin verksamhet, säger Eriksen.

Om Infotjenester

Infotjenester har sedan 1985 levererat ämneskunskaper och juridisk kompetens till norskt arbetsliv inom områdena personal, ledning, HMS, lön och ekonomi. I kraft av deras ledande position inom kursverksamhet och nätbaserade ämnes- och kompetensverktyg bidrar de varje dag till att norska ledare och medarbetare är uppdaterade, strukturerade, trygga och självgående. Flera hundratusen ledare och medarbetare har tillgång till Infotjenesters nätbaserade handböcker, system och uppslagsverk. Deras rådgivare svarar varje år på över 40 000 ämnesrelaterade frågor och genomför ca 200 kurser och konferenser runt om i Norge. Mer information: http://www.infotjenester.no