Rejlers delaktiga i största hamnbygget i Sverige på 100 år

I september togs första spadtaget för den nya hamnen i Norvik utanför Nynäshamn. Ett 15-tal ingenjörer på Rejlers ansvarar för detaljprojektering av kanalisation, tele och säkerhet samt belysning och kraftförsörjning i det största hamnbygget i Sverige på 100 år.

Uppdragsgivaren Stockholms Hamnar satsar stort i den nya godshamnen. Stockholm växer och idag kommer nio av tio varor till Sverige per båt. En ny hamn i Stockholmsregionen gör det möjligt att frakta gods på sjön direkt till Stockholm och Mälardalsregionen och miljöstörande transporter på väg kan minska.

Rejlers har sedan tidigare ett ramavtal med Stockholms hamnar. Uppdraget med detaljprojekteringen kommer att pågå till oktober 2017 och de första fartygen beräknas angöra kaj någon gång under 2020. Totalt handlar det om 1 400 meter kaj som ska fungera för både containerfartyg och rullande gods, så kallade RoRo-fartyg. Hamnområdet kommer att bli 44 hektar stort och även en järnväg ska byggas för att koppla ihop området med Nynäsbanan.

- Det här är ett riktigt prestigeuppdrag. Att få vara med och projektera en helt ny hamn där allt görs från början är extra spännande. Det är ett sekel sedan man anlade en helt ny hamn i Sverige, säger Johan Linterius, ombud för projektet hos Rejlers.

Säkerhetsaspekterna är viktiga och dimensioneringen när det gäller kraftöverföring som ska hålla över lång tid.

- Vi kan bidra med kunskap och erfarenheter som ligger inom teknikens absoluta framkant, säger Jonas Holmstedt, affärschef på Rejlers, som är mycket glad över uppdraget.

Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar bygger ny hamn för rullande gods och containrar på Norvikudden utanför Nynäshamn. Stockholm Norvik Hamn är framtidens godshamn i Östersjön.