Rejlers effektiviserar energianvändningen för Karlshamnsbostäder

Rejlers Energiprojekt har anlitats för att genomföra ett Energitjänsteprojekt för Karlshamnsbostäder AB i Karlshamns kommun. Projektet drivs i totalentreprenadform med Rejlers Energiprojekt AB som totalentreprenör. Syftet med projektet är att höja teknisk status och att effektivisera energianvändningen i de bostäder och lokaler som omfattas av projektet. Den totala ytan är 140 000 kvm med option på ytterligare cirka 20 000 kvm.

Uppdraget omfattar bland annat åtgärder för ventilationssystem, värmedistributionssystem, uppgradering av styrsystem, byte av fönster, tilläggsisolering och energioptimering. Ordervärdet är cirka 50 MSEK och beräknas starta med analyser i början av 2017. Genomförande av åtgärdsentreprenaderna beräknas starta 2018.

- Vi ser med glädje fram emot att arbeta tillsammans med Karlshamnsbostäder i projektet. Detta arbetssätt är verkligen en fantastisk möjlighet för större fastighetsägare att ta ett rejält grepp om att sänka sin energianvändning samtidigt som deras tekniska system graderas upp ”på köpet”. Vi på Rejlers är med och ansvarar för hela kedjan från analys av fastighetsbeståndet och genomförande av åtgärdsentreprenaderna till uppföljning och optimering i driftsfasen, säger Per Sjöbom, vd för Rejlers Energiprojekt.

Rejlers Energiprojekt AB har erfarenhet från över 2 000 000 kvm med denna typ av projekt med mycket goda och garanterade resultat.