Rejlers engagerar sig i automationsingenjörsutbildning

Bristen på automationsingenjörer i Göteborgsregionen är stor. Ett sätt att lösa behoven stavas högre yrkesutbildning. Rejlers, som befinner sig i ett expansivt skede, intensifierar nu sitt engagemang i Göteborgs stads yrkestekniska utbildningar YRGO.

Rejlers är sedan flera år engagerade i YRGO. Ett antal företag är engagerade i ledningsgruppen i utbildningen för automationsingenjörer. Syftet är att industrin ska kunna påverka utbildningens innehåll. Håkan Båthsjö, gruppchef på Rejlers, sitter i ledningsgruppen och kommer inom kort att börja kartlägga det specifika behovet av automationskompetens inom industrin i regionen.

- Vi ser att digitaliseringen och den ökade automatiseringen ställer nya krav på kompetensen hos nyutexaminerade. Därför har vi beslutat att göra en inventering för att se över innehållet i utbildningen, säger Håkan Båthsjö.

På Rejlers kontor i Göteborg finns tre automationsingenjörer som gått utbildningen och just nu även en elev på praktik. Håkan Båthsjö betonar också hur viktigt det är att företagen kommer och föreläser på utbildningen. Kopplingen till industrin är central för anställningsbarheten.

- Utbildningen håller hög standard och vi ser att över 90 procent av eleverna har jobb direkt efter avslutad utbildning, avslutar Håkan Båthsjö.