Rejlers har starkt bidragit till Gotlands Ekokommunpris

Region Gotland genomför ett energitjänsteprojekt med utökad samverkan i syfte att reducera energianvändningen samt öka den tekniska standarden och därmed minska kostnaderna och miljöpåverkan. Rejlers har som totalentreprenör för energitjänsteprojektet starkt bidragit till det lyckade resultatet. Som ett kvitto på detta har Region Gotlands fastighetsavdelning tilldelats 2015 års Ekokommunpris eftersom de ”Lyckas samordna planerat underhåll, EPC-projekt och verksamhetsanpassningar på ett bra sätt så att regionen får största möjliga värde på insatt peng”.

- Rejlers Energiprojekt genomför tillsammans med Region Gotland projektet där vi som totalentreprenör tar ett omfattande ansvar för hela fastighetsbeståndet omfattande skolor, förskolor, sjukhus, kontor, sportanläggningar, ishallar m.m. Rejlers presenterar lämpliga energibesparande åtgärder med investeringsbehov och samtliga besparingar tydligt redovisade. Vi har därefter fortsatt tagit ansvar för genomförandet av åtgärderna och kan, tack vare att vi varit involverade hela vägen, även ta ansvar för att resultatet blir som vi har utlovat genom en resultatgaranti, säger Per Sjöbom, vd på Rejlers Energiprojekt AB.

Ekokommunpriset 2015 till fastighetsavdelningen Region Gotland

Regionstyrelsen beslutade om årets tilldelning av det prestigefyllda ekokommunpriset med följande motivering:

Tack vare ett systematiskt arbete under många års tid, har Fastighetsförvaltningsavdelningen bidragit till att minska miljöbelastningen från Region Gotlands verksamheter. Genom att tidigt minimera användningen av fossila bränslen och satsa på biobränslen och energieffektivisering har man kunnat sänka både klimatbelastning och energiförbrukning i befintliga och nya byggnader, vilket sparat både miljö och pengar.

Avdelningen har lyckats med åtgärder som ger upp till 50-procentiga energibesparingar i byggnader och sparar både miljön och mångmiljonbelopp. Ungefär åtta miljoner per år räknar avdelningen med att totalt kunna spara in när alla åtgärder genomförts om några år. Dessutom minskar förstås miljöbelastningen avsevärt.