Rejlers unika utbildning av FTTx-projektörer

Sverige behöver öka utbyggnadstakten för att nå regeringens bredbandsmål till år 2020. Rejlers erbjuder därför en unik utbildning för att tillgodose marknadens behov av fiberprojektörer.

Den svenska telekommarknaden upplever en stor brist på fiberprojektörer för att kunna nå regeringens mål att 90 procent av Sverige befolkning år 2020 ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Med en skräddarsydd 4-veckorsutbildning vill Rejlers bidra med en större tillväxt av fiberprojektörer, eller FTTH-/FTTx-projektörer som det kallas i branschen.

– Det finns ingen utbildning i Sverige som täcker upp de behov marknaden har. I Rejlers utbildning varvas teoretisk kunskap med praktiska färdigheter där deltagarna genomför ett eget fiktivt FTTx-projekt från start till mål. Efter utbildningen är de redo att gå direkt in och genomföra en projektering, säger Rejlers Jerker Ardnor som är ansvarig för utbildningen.

Rejlers utbildning är helt neutral och leverantörsoberoende och passar alla med grundläggande förståelse för IT-tjänster och fiber, oavsett om man i dag arbetar hos en entreprenör, operatör eller nätägare. Deltagarna kommer att få prova på de olika momenten i projekteringen, t.ex. schaktunderlag, kanalisationsunderlag, fiberplanering, materiallistor, tids- och resursplanering och ekonomiska kalkyler.

Nästa utbildningstillfälle startar 5 september i Halmstad.

Utbildningen är även anpassningsbar till enskilda företag och organisationer som är intresserade där innehållet anpassas efter företagets förutsättningar.