Rejlers utreder Leksands framtida energilösning

Leksands kommun står inför en kraftig befolkningsökning som innebär en omfattande omställning av befintlig infrastruktur. Dala Energi har därför gett Rejlers i uppdrag att utreda det utökade effektbehovets konsekvenser och föreslå åtgärder för hur elnätet ska dimensioneras och anpassas för framtida behov.

– Jag känner en stolthet i att vi kan leverera en stor mångfald av tjänster till våra kunder. Det ömsesidigt upparbetade förtroendet mellan Rejlers och våra kunder, bland annat med flera uppdrag för Dala Energi, har lett till en ökad samverkan mellan regioner och affärsområden som utvecklar både Rejlers och våra kunder, säger Henrik Johansson, gruppchef Energy.

De senaste åren har Rejlers genomfört flera uppdrag för Dala Energi inom flera delar av deras investeringar. Medarbetare från Rejlers olika affärsområden och regioner har använt sitt kunnande inom bland annat transmission, distribution, elsäkerhet, risk och sårbarhet, fiberoptik, projektledning och förstudie.