Rejlers vinner avtal om digitalisering av elsäkerhet

Agder Energi Nett har ingått avtal med Rejlers Elsikkerhet i Norge om tillsyn över elanläggningar i Agders leveransområden. Avtalet innebär att man ska börja använda helt nya digitala verktyg som placerar företagen i framkant av tillsynsbranschen. Kontraktet gäller för två år, med option på ytterligare två plus ett år, och är värt cirka 125 MNOK.

Nätföretagen har till uppgift att utöva tillsyn över elsäkerheten inom sina leveransområden. Tillsynen utövas genom "Den lokala eltillsynen", som bland annat ska säkerställa att elinstallationer i både nybyggen och befintliga anläggningar är utförda enligt bestämmelserna.

– Vi har anlitat Rejlers på grund av deras kompetens inom effektivisering av processer. I uppdraget används Enoros nya digitala verktyg för planering och genomförande av tillsyn, säger Svein Are Folgerø, VD för Agder Energi Nett.

- Vi är mycket nöjda med att Agder Energi valde Rejlers för ännu en period. Det visar att Rejlers gör ett bra arbete och att Agder Energi är nöjda med de uppdrag Rejlers har utfört tidigare, säger Asbjørn Hilde, VD för Rejlers Elsikkerhet.

Framtidsinriktade lösningar

Genom att ta de nya verktygen i bruk kan tillsynsprocessen göras i det närmaste papperslös. Verktygen implementeras i nära samarbete mellan Agder Energi Nett, Rejlers och systemleverantören Enoro. Morten Thorkildsen, VD för Rejlers Norge, säger att samarbetet kommer att placera företagen i framkant avseende utvecklingen inom tillsynsbranschen.

– När vi nu går in i en ny avtalsperiod kan vi tillåta oss att tänka långsiktigt och investera i nya framtidsinriktade lösningar, säger Thorkildsen.

– Enoros digitala fältlösningar, ElWin Avtale och ElWin Ute, är marknadsledande verktyg för planering och genomförande av tillsyn. Lösningarna är ett resultat av utveckling som grundas på ingående branschkompetens och en nära dialog med våra kunder. Vi inom Enoro glädjer oss åt fortsatt samarbete med Agder Energi Nett och Rejlers, säger Johnny Haugsbakk, VD för Enoro Norge.

Den lokala eltillsynen i Agder Energi Nett är en del av den offentliga tillsynsapparaten för elsäkerhet och är ålagd att utöva tillsyn över elanläggningar enligt instruktioner och riktlinjer från det norska direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap (DSB).

Agder Energi Nett äger och har driftansvar för det elektriska regional- och distributionsnätet i Agders båda fylken, totalt 20 900 km ledningar och kablar. Företaget distribuerar energi till 190 000 kunder i Agder och är därmed Norges fjärde största nätföretag. Agder Energi Nett har 157 anställda, huvudkontor i Arendal och är ett dotterbolag i Agder Energi-koncernen. Se även www.aenett.no.

Enoro utvecklar och levererar marknadsledande programvarulösningar för styrning av energidata. Koncernen har 270 anställda, 400 systemleveranser och närmare 25 års erfarenhet från den norska och europeiska energibranschen. Enoro anpassar lösningar i takt med marknadsbehov och politiska ramvillkor och täcker fler än 15 miljoner mätpunkter i Europa. Se även www.enoro.no.