Succé för Rejlers FTTX-utbildning

Rejlers lanserade tidigare i år en unik utbildning för att tillgodose marknadens behov av fiberprojektörer. Missa inte nästa utbildningstillfälle den 4 april!

Det första utbildningstillfället blev lyckat och får beröm av en av lärarna, fiberprofilen Stefan Gistvik:

- Det är med glädje jag ser att det nu har startats en längre kurs i hur man projekterar det jag kallar den fjärde infrastrukturen, informationsnätet eller bredbandsnätet. Jag har under snart ett decennium varit kursledare för en introduktionskurs i ämnet på endast tre dagar. Med denna nya fyraveckorskurs ges nu tillfälle att fördjupa sig i så mycket mer. Det är ett stort behov av kunniga nätprojektörer, så lycka till med ett bra initiativ och en väl genomarbetad kursplan, säger han.

Som exempel kan nämnas att kursdeltagarna får prova på olika program för att digitalt projektera, kostnadsberäkna och dokumentera ett fiktivt område någonstans i Sverige. I kursen ingår också teoretiska kunskaper som arbete vid väg, ledningsrätt, BAS P/U och elsäkerkhetsutbildning (ESA).

Den svenska telekommarknaden upplever en stor brist på fiberprojektörer för att kunna nå Regeringens mål att 90 procent av Sverige befolkning ska ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Med en skräddarsydd utbildning vill Rejlers bidra med en större tillväxt av fiberprojektörer, eller FTTH-/FTTx-projektörer som det kallas i branschen.

- Det finns ingen utbildning i Sverige som täcker upp de behov marknaden har. I Rejlers utbildning varvas teoretisk kunskap med praktiska färdigheter där deltagarna genomför ett eget fiktivt FTTx-projekt från start till mål. Efter utbildningen är de redo att gå direkt in och genomföra en projektering, säger Rejlers Jerker Ardnor som är ansvarig för utbildningen.

Rejlers utbildning är helt neutral och leverantörsoberoende och passar alla med grundläggande förståelse för IT-tjänster och fiber, oavsett om man i dag arbetar hos en entreprenör, operatör eller nätägare. Utbildningen är även anpassningsbar till enskilda företag och organisationer som är intresserade där innehållet anpassas efter företagets förutsättningar.

Utbildningstillfälle nummer 2 ges i Halmstad med start 4 april. Utbildningstillfälle nummer 3, med start 5 september, planeras på något av Rejlers cirka 50 kontor i Sverige.