Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2022

Oktober - december

 • Nettoomsättningen ökade med 18,5 % till 990,2 MSEK (835,9)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 8,6 % (22,1)
 • EBITA ökade till 91,8 MSEK (48,3), och EBITA-marginalen ökade till 9,3 % (5,8)
 • EBITA för 2021 är påverkat av omstruktureringskostnad om 18,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 79,6 MSEK (37,4), påverkat av förvärvskostnader om 0,1 MSEK (2,5)
 • Resultat efter skatt ökade till 76,0 MSEK (31,6)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,73 SEK (1,61) och efter utspädning till 3,70 SEK (1,57)

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 21,2 % till 3 513,0 MSEK (2 898,7)
 • Organisk omsättningstillväxt ökade till 11,7 % (11,8)
 • EBITA ökade till 287,3 MSEK (164,3), och EBITA-marginalen ökade till 8,2 % (5,7)
 • EBITA för 2021 är påverkat av omstruktureringskostnad om 18,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 234,3 MSEK (129,7), påverkat av förvärvskostnader om 6,7 MSEK (6,6)
 • Resultat efter skatt ökade till 196,4 MSEK (110,2)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 9,64 SEK (5,60) och efter utspädning till 9,55 SEK (5,47)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 275,2 MSEK (170,0)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 SEK per aktie (3,00)

Kommentarer av vd och koncernchef

"Trots oro i omvärlden och skenande inflation har Rejlers fortsatt sin starka utveckling under 2022 som blev ett nytt rekordår för oss. Årsomsättningen landade på 3 513 (2 899) MSEK, vilket innebär en tillväxt på över 21 procent, med en fin organisk tillväxt på 12 procent. EBITA-resultatet ökade till 287,3 (164,3) MSEK, en ökning med 75 procent, med en EBITA-marginal om 8,2 (5,7) procent, allt närmare vårt mål på 10 procent till 2025", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Läs hela pressmeddelandet på rejlers.com >>