Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2023

Oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 14,4 % till 1 132,6 MSEK (990,2)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 3,2 % (8,6)
 • EBITA uppgick till 90,5 MSEK (91,8), och EBITA-marginalen till 8,0 % (9,3), negativt påverkat av omstruktureringskostnader om 10,0 MSEK samt en arbetsdag mindre jämfört med samma kvartal i fjol
 • Exklusive jämförelsestörande poster ökade EBITA till 100,5 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 8,9%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 71,2 MSEK (79,6), påverkat av förvärvskostnader om 3,7 MSEK (0,1) avseende förvärven av Eurocon och Karl Knudsen AS
 • Finansnettot uppgick till 12,3 MSEK (10,4), positivt påverkat med 28,0 MSEK (16,5) avseende omvärdering av skuld för ej utbetalda tilläggsköpeskillingar samt negativt påverkat av ökade räntor och valutakursförändringar
 • Resultat efter skatt uppgick till 71,7 MSEK (76,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,24 SEK (3,73) och efter utspädning till 3,22 SEK (3,70)

Januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 16,4% till 4 088,3 MSEK (3 513,0)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 5,0 % (11,7)
 • EBITA ökade till 306,2 MSEK (287,3) och EBITA-marginalen uppgick till 7,5 % (8,2), negativt påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon, nedskrivning av projekt samt omstruktureringskostnader, totalt 20,0 MSEK
 • Exklusive jämförelsestörande poster ökade EBITA till 326,2 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 8,0 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 235,0 MSEK (234,3), påverkat av förvärvskostnader om 13,5 MSEK (6,7) avseende förvärven av Eurocon och Karl Knudsen AS
 • Finansnettot uppgick till -8,3 MSEK (11,5), positivt påverkat med 29,5 MSEK (16,5) avseende omvärdering av skuld för ej utbetalda tilläggsköpeskillingar samt negativt påverkat av ökade räntor och valutakursförändringar
 • Resultat efter skatt uppgick till 185,4 MSEK (196,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,39 SEK (9,64) och efter utspädning till 8,32 SEK (9,55)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 SEK per aktie (4,50)

Kommentarer av vd och koncernchef

"2023 blev ännu ett rekordår för Rejlers, trots stor variation i efterfrågan mellan våra verksamhetsområden. En av årets höjdpunkter var förvärvet av Eurocon som stärker vårt erbjudande inom processindustrin och den gröna industriella omställningen. Det är första året som Rejlers når en vinst över 300 miljoner kronor”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se