Delårsrapport jan-juni 2021

April - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 25,6% till 755,9 MSEK (601,7)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 13,5% (-2,3)
 • EBITA ökade till 53,0 MSEK (15,3) och EBITA-marginalen ökade till 7,0% (2,5)
 • EBITA för 2020 är påverkat av en omstruktureringskostnad om 18,4 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 46,6 MSEK (9,2) och rörelsemarginalen ökade till 6,2% (1,5)
 • Finansnettot uppgick till -8,3 MSEK (-6,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 31,4 MSEK (0,8)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 1,59 SEK (0,04) och efter utspädning till 1,56 SEK (0,04)

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,0% till 1 433,3 MSEK (1 246,9)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 4,6% (2,1)
 • EBITA ökade till 87,4 MSEK (54,1) och EBITA-marginalen ökade till 6,1% (4,3)
 • EBITA för 2020 är påverkat av en omstruktureringskostnad om 18,4 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 70,8 MSEK (40,4)
 • Finansnettot uppgick till 6,8 MSEK (-9,3)
 • Resultat efter skatt ökade till 63,0 MSEK (22,2)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 3,20 SEK (1,13) och efter utspädning till 3,13 SEK (1,10)

”Andra kvartalets EBITA-resultat på 53,0 (15,3) MSEK är Rejlers bästa någonsin för ett enskilt kvartal. EBITA-marginalen ökade till 7,0 (2,5) procent. I samtliga länder uppvisar vi resultatförbättringar både jämfört med årets första kvartal och andra kvartalet i fjol. De fina siffrorna kommer efter en pandemirelaterad trendvändning som märktes av redan i mars. Även vår förbättrade operationella effektivitet ligger bakom rekordresultatet”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

För ytterligare information och den fullständiga rapporten se, läs pressmeddelandet >>