Delårsrapport jan-sep 2021

Juli - september

 • Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 629,6 MSEK (488,8)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 19,4% (-4,6)
 • EBITA ökade till 28,6 MSEK (20,6) och EBITA-marginalen ökade till 4,5% (4,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 21,6 MSEK (15,4) och rörelsemarginalen ökade till 3,4% (3,2)
 • Finansnettot uppgick till -1,2 MSEK (-17,7)
 • Resultat efter skatt ökade till 15,6 MSEK (1,5)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 0,79 SEK (0,08) och efter utspädning till 0,77 SEK (0,07)
 • Den 1 oktober beslutades på en extrastämma, enligt styrelsens förslag, om en utdelning om 3,50 kr per aktie, motsvarande 69 miljoner kronor

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 18,9% till 2 062,9 MSEK (1 735,7)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 8,6% (0,5)
 • EBITA ökade till 116,0 MSEK (74,6) och EBITA-marginalen ökade till 5,6% (4,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 92,4 MSEK (55,6)
 • Finansnettot uppgick till 5,6 MSEK (-27,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 78,7 MSEK (23,6)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 4,00 SEK (1,20) och efter utspädning till 3,91 SEK (1,17)

"Årets tredje kvartal, liksom dess första nio månader, fortsätter Rejlers att leverera hög tillväxt samt förbättrade resultat och marginaler. EBITA-resultatet ökar med cirka 40 procent till 28,6 MSEK i det tredje kvartalet och vi går med bra fart in i sista kvartalet 2021", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

För ytterligare information och den fullständiga rapporten se, läs pressmeddelandet >>