Delårsrapport januari-mars 2021

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 5,0% till 677,4 MSEK (645,1)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -4,2% (6,3)
  • EBITA uppgick till 34,4 MSEK (38,8), och EBITA marginal uppgick till 5,1% (6,0)
  • EBIT uppgick till 24,2 MSEK (31,2)
  • EBIT är påverkat av förvärvskostnader om 4,1 MSEK (0,9)
  • Finansnettot uppgick till 15,2 MSEK (-3,3), positivt påverkat av valutakursförändringar av kassa i NOK
  • Resultat efter skatt ökade till 31,7 MSEK (21,4)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 1,61 SEK (1,09) och efter utspädning till 1,57 SEK (1,06)

"Trots pandemins negativa effekter och färre antal tillgängliga arbetstimmar levererar Rejlers ett EBITA-resultat om 34,4 (38,8) MSEK för det första kvartalet. Debiteringsgraden ökade månad för månad och noterade starka nivåer för mars. Detta tillsammans med att vi i dag har utsett en ny VD för Rejlers Finland gör att utsikterna för återstoden av 2021 har förstärkts", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

 

För ytterligare information och den fullständiga rapporten se, läs pressmeddelandet >>