Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2022

April - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 18,4 % till 895,3 MSEK (755,9)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 7,8 % (13,5)
 • EBITA ökade till 64,3 MSEK (53,0), och EBITA-marginalen ökade till 7,2 % (7,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 51,9 MSEK (46,6), påverkat av förvärvskostnader om 0,3 MSEK (0,0)
 • Finansnettot uppgick till -1,8 MSEK (-8,3)
 • Resultat efter skatt ökade till 41,2 MSEK (31,4)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,04 SEK (1,59) och efter utspädning till 2,00 SEK (1,56)

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 21,7 % till 1 744,4 MSEK (1 433,2)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 12,9 % (4,6)
 • EBITA ökade till 140,7 MSEK (87,4), och EBITA-marginalen ökade till 8,1 % (6,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 112,0 MSEK (70,8), påverkat av förvärvskostnader om 6,0 MSEK (4,1)
 • Finansnettot uppgick till 0,6 MSEK (6,8)
 • Resultat efter skatt ökade till 89,2 MSEK (63,0)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 4,43 SEK (3,20) och efter utspädning till 4,33 SEK (3,13)

Kommentar av vd och koncernchef

"Rejlers omvandlingsresa för att uppnå bestående högre resultat fortsätter att ge utdelning. Andra kvartalet 2022 låg vårt EBITA-resultat på 64,3 (53,0) MSEK. Det blev vårt bästa andra kvartal hittills och resultatet var 21,3 procent högre jämfört med samma period i fjol. EBITA-marginalen för kvartalet landade på 7,2 (7,0) procent och omsättningen ökade med 18,4 procent till 895,3 MSEK, varav cirka hälften organiskt", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Läs hela pressmeddelandet på rejlers.com >>