Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2023

April - Juni

 • Nettoomsättningen ökade med 18,2 % till 1 058,2 MSEK (895,3)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 5,2 % (7,8)
 • EBITA ökade till 70,5 MSEK (64,3), och EBITA-marginalen uppgick till 6,7 % (7,2), påverkat av en arbetsdag mindre jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 55,1 MSEK (51,9), påverkat av förvärvskostnader om 0,1 MSEK (0,3), avseende förvärvet av Eurocon
 • Resultat efter skatt ökade till 47,2 MSEK (41,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,14 SEK (2,04) och efter utspädning till 2,12 SEK (2,00)

Januari - Juni

 • Nettoomsättningen ökade med 17,5 % till 2 049,7 MSEK (1 744,4)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 7,4 % (12,9)
 • EBITA ökade till 160,6 MSEK (140,7), och EBITA-marginalen uppgick till 7,8 % (8,1), påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon samt nedskrivning av projekt, 10,0 MSEK
 • Exklusive jämförelsestörande poster ökade EBITA till 170,6 MSEK och EBITA-marginalen ökade till 8,3 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 125,9 MSEK (112,0), påverkat av förvärvskostnader om 6,8 MSEK (6,0), avseende förvärvet av Eurocon
 • Resultat efter skatt ökade till 96,2 MSEK (89,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,35 SEK (4,43) och efter utspädning till 4,32 SEK (4,33)

Kommentarer av vd och koncernchef:

”Under årets andra kvartal uppvisar Rejlers stark tillväxt om 18,2 procent, varav 5,2 procent organisk tillväxt, och omsättningen ökar till 1 058,2 MSEK (895,3). Samtidigt ökar vi rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 70,5 MSEK (64,3), trots en arbetsdag mindre. Första halvåret ökar EBITA till 170,6 MSEK (140,7) med en EBITA-marginal om 8,3 procent (8,1), exklusive jämförelsestörande poster om 10 MSEK”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se