Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2022

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med 25,3% till 849,1 MSEK (677,4)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar ökade till 18,4% (-4,2)
  • EBITA ökade till 76,4 MSEK (34,4), och EBITA-marginalen ökade till 9,0% (5,1)
  • EBIT ökade till 60,2 MSEK (24,2). EBIT är påverkat av förvärvskostnader om 5,6 MSEK (4,1) och rörelsemarginalen ökade till 7,1% (3,6)
  • Finansnettot uppgick till 2,3 MSEK (15,2)
  • Resultat efter skatt ökade till 48,0 MSEK (31,7)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,38 SEK (1,61) och efter utspädning till 2,33 SEK (1,57)

Kommentar av vd och koncernchef

"Första kvartalet 2022 visar Rejlers ett nytt rekordresultat, som är 122 procent högre jämfört med fjolårets första kvartal. EBITA-marginalen för kvartalet stiger till 9,0 (5,1) procent, ytterligare ett steg på vägen mot våra långsiktiga mål. Vår omsättning ökar med 25,3 procent till 849,1 MSEK tack vare högre debiteringsgrad och ökade priser i en god marknad", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se