Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2023

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med 16,8 % till 991,5 MSEK (849,1)
  • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 9,7 % (18,4)
  • EBITA ökade till 90,1 MSEK (76,4), och EBITA-marginalen ökade till 9,1 % (9,0), påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon samt nedskrivning av projekt, 10,0 MSEK
  • Exklusive jämförelsestörande poster ökar EBITA till 100,1 MSEK och EBITA-marginalen ökar till 10,1 %
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 70,8 MSEK (60,2), påverkat av förvärvskostnader om 6,7 MSEK (5,6), avseende förvärvet av Eurocon
  • Resultat efter skatt ökade till 49,0 MSEK (48,0)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,40 SEK (2,38) och efter utspädning till 2,38 SEK (2,33)

Kommentarer av vd och koncernchef

"Rejlers förbättringsresa fortsätter. Under årets första kvartal visar vi på en stark tillväxt om 16,8 procent, varav 9,7 procent organisk tillväxt. Vi levererar dessutom ett nytt rekord för ett första kvartal, med ett EBITA-resultat om 90,1 (76,4) MSEK. Samtidigt förbättrades rörelsemarginalen till 9,1 (9,0) procent.

Värt att notera är att resultatet för kvartalet belastas av 10 MSEK i jämförelsestörande poster inom Rejlers Sverige som är hänförliga till framtida integrationskostnader för vårt stora förvärv av Eurocon samt en nedskrivning i ett fastighetsrelaterat projekt. Exklusive dessa 10 MSEK ökade EBITA till 100,1 MSEK och EBITA-marginalen till 10,1 (9,0) procent.

Lika glädjande som den förbättrade lönsamheten är att vårt arbete med att skapa branschens intressantaste arbetsgivarvarumärke fortsätter att ge resultat. Under första kvartalet hade vi en nettoökning med ca 100 konsulter", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se