Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2023

Juli - september

 • Nettoomsättningen ökade med 16,4 % till 906,0 MSEK (778,4)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 3,4 % (13,1)
 • EBITA ökade till 55,1 MSEK (54,8), och EBITA-marginalen uppgick till 6,1 % (7,0), påverkat av en arbetsdag mindre jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,9 MSEK (42,6), påverkat av förvärvskostnader om 3,0 MSEK (0,7), avseende förvärvet av Eurocon
 • Finansnettot uppgick till -14,7 MSEK (0,6), där föregående år var positivt påverkat av valutakursförändringar
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,5 MSEK (31,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,79 SEK (1,53) och efter utspädning till 0,78 SEK (1,52)

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 17,2 % till 2 955,7 MSEK (2 522,8)
 • Organisk omsättningstillväxt uppgick till 6,1 % (12,9)
 • EBITA ökade till 215,7 MSEK (195,5), och EBITA-marginalen uppgick till 7,3 % (7,7), påverkat av integrationskostnader avseende förvärvet av Eurocon samt nedskrivning av projekt, 10,0 MSEK
 • Exklusive jämförelsestörande poster ökade EBITA till 225,7 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7,6 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 163,8 MSEK (154,7), påverkat av förvärvskostnader om 9,8 MSEK (6,6), avseende förvärvet av Eurocon
 • Finansnettot uppgick till -20,6 MSEK (1,1), där föregående år var positivt påverkat av valutakursförändringar
 • Resultat efter skatt uppgick till 113,7 MSEK (120,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,14 SEK (5,91) och efter utspädning till 5,10 SEK (5,85)

Kommentarer av vd och koncernchef:

"Under årets tredje kvartal ökar Rejlers EBITA till 55,1 MSEK (54,8), med en EBITA-marginal om 6,1 procent (7,0). Vi fortsätter att förbättra resultatet jämfört med i fjol, trots att september och därmed kvartalet hade en arbetsdag mindre i år, vilket minskar EBITA med cirka 13 MSEK och marginalen med cirka 1,5 procent. Januari-september växer vår omsättning med 17 procent, varav 6 procent organiskt, och EBITA ökar med drygt 10 procent till 215,7 MSEK (195,5)", säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se