Stort åtagande för Rejlers på nya Riksarkivet

Tänk Höga Kusten och du har ett av de klassiska motiv som byggt upp bilden av Sverige. En solig sensommardag 2022 togs, närmare bestämt i Härnösand, det första spadtaget för en speciell byggnad. Här ska en del av landets kollektiva minne och kulturarv bevaras för kommande generationer.

År 2025 kommer Riksarkivets och Skatteverkets nya och toppmoderna arkiv stå klart på Saltvikshöjden, ett par kilometer norr om Härnösands mer centrala delar.

Som myndighet har Riksarkivet funnits i över 400 år. Arkiven har vuxit sakta men säkert och omfattar nu imponerande 75 mil hyllor och dokument. Det nya arkivet ger plats för ytterligare 25 mil hyllplan. Med en bruksarea på 32 985 kvm blir det Sveriges i särklass största arkivbyggnad.

Två myndigheter under samma tak

Projektet bedrivs i samarbete mellan hyresgästerna Riksarkivet, Skatteverket och byggherren Specialfastigheter. Riksarkivets befintliga verksamhet flyttar till det nya huset och även Skatteverket tar plats med ett nytt centralt arkiv och posthantering. Totalt kommer 120 personer arbeta i lokalerna. Arkivet är samtidigt öppet och tillgängligt för allmänheten.

Klassisk byggnad i modern tappning

Huvudbyggnaden utformas med två funktionella delar. Arkivdelen byggs i betong som dockas ihop med en kontorsbyggnad och besöksdel i trä. Dessutom skapas en fristående teknikbyggnad på 738 kvm som kommer innehålla reservkraft, ställverk, transformatorer, kylmaskiner och släckvattentank.

riksarkivet_fasad_1000.png

Arkitekturen knyter an till Höga Kustens miljö. Materialvalen med granit och trä förstärker förankringen med platsen. Arkitekten Tengbom har haft ambitionen att skapa en byggnad med ett mått av värdighet som samtidigt visar på en öppenhet och tillgänglighet för alla. Betongen blir infärgad i en kulör inspirerad av Ångermanlands landskapssten – den röda nordangrågraniten. Träbyggnaden färgsätts med ikonisk falurödfärg.

riksarkivet-interior_1000.png

Ansvarsfullt och omfattande uppdrag

Rejlers har ett stort åtagande i projektet. Åke Forslund på Rejlers finns med i rollen som huvudprojektledare på uppdrag av Specialfastigheter.

– Förutom uppgiften som huvudprojektledare är vi även projekteringsledare och kontrollansvarig. Men den riktigt stora delen är att vi varit generalkonsult sedan programhandlingsskedet. För närvarande arbetar vi och våra partners med bygghandlingarna, berättar Åke Forslund.

Det finns en hel del utmaningar med att skapa ett hus som ska garantera originalhandlingar i mer än 100 år. Inomhusklimatet ska ligga stadigt på 18°C med 45 % relativ luftfuktighet. Dessutom finns några arkivrum med temperaturer på 3°C och ett rum som håller låga -10°C.

– I all planering och utformning handlar det om att ligga steget före. En fråga, till exempel, är hur ett framtida underhåll ska fungera i säkerhetsklassad byggnad, där det inte går att släppa in folk hur som helst.
Hela huset är för övrigt byggt med framtiden i åtanke. Det finns möjlighet att bygga ut arkivdelen till nästan dubbel storlek och 23 mil hyllplan.

Energi och miljö

Energi och miljömässigt är projektet i toppklass och huset konstrueras för att certifieras enligt Miljöbyggnad guld.

– Vi har att göra med en installationstät och tekniskt avancerad byggnad som kräver en hel del energi, främst i form av kyla och värme. Alla discipliner har behövts och bidragit med sin spetskompetens för att nå miljökraven, konstaterar Åke Forslund.

När det gäller energiförsörjning så är en bergvärmelösning under utredningen, men klart är dock att solceller installeras på det sedumbeklädda taket. Sommartid, då kylbehovet är som störst, kommer solcellerna täcka 55 % av energibehovet.

riksarkivet-ovanifran_1000.jpg

Lyckad samverkan är nyckeln

Projektet inleddes februari 2021 mitt i en pandemi. Att bara starta ett så pass omfattande projekt utan möjlighet till fysiska möte har satt både samarbete och digitala plattformar på prov.

– Fram till vårvintern 2022 träffades vi uteslutande online. Nu möts vi på riktigt igen. Och det är något som underlättar samarbetet. Det är enklare för alla att säga vad man tycker och tänker och komma till tals när man sitter öga mot öga så att säga.

citat-riksarkivet-ake.jpg

Att samarbete fungerar utmärkt är något Åke Forslund intygar.

– Jag vill särskilt lyfta fram projektledarna och teamet på Riksarkivet och Specialfastigheters affärschef och projektchef. Deras erfarenhet och att de visar att de har förtroende för oss lägger grunden för att det både blir roligare på jobbet och kvalitet i projektet, menar Åke Forslund och betonar att det handlar om att lära känna varandra, lita på varandra, vara ödmjuk och inse att allt kanske inte är som man själv tror.

Brand största risken då som nu

Säkerhetskraven är stränga i statliga arkiv. Här förvaras offentliga, hemliga och sekretessbelagda handlingar. Brand är en riskfaktor som sticker ut. Ett uppbrunnet originaldokument är för alltid förlorat. Detta har drabbat Riksarkivet historiskt, med stora förluster som följd.

Den 7 maj 1697 brann slottet Tre Kronor och endast en tredjedel av Riksarkivets handlingar överlevde lågorna. Brand- och fuktskador finns också i de gamla skattehandlingarna efter 1802 och 1807 års eldsvådor på Riddarholmen, då många fogderäkenskaper, mantalslängder och jordeböcker gick upp i rök.

riksarkivet_Slottet_efter_branden_1000.jpg

Det var först 1891 som ett nytt modernt och brandsäkert arkivhus stod klart. Riksarkivet på Riddarholmen invigdes – ett palats uppfört i tegel med bärande konstruktioner i gjutjärn.

Idag ligger de generella brandkraven för arkiv på 240 minuter, men med gassläckningssystem i arkivdelen är 120 minuter tillräckligt.

riksarkivet-collage_1000.jpg

Svensk arkivhistoria unik

Som arkivland är Sverige närmast unikt med sin långa historia. Officiellt grundades Riksarkivet år 1618 och är därmed en av Sveriges äldsta myndigheter.

Det var i samband med Gustav Vasas makttillträde år 1523 som den svenska arkivbildningen tog fart; riksregistratur och räntekammarböcker, landskapshandlingar och freds- och vänskapsavtal var exempel på handlingar som började samlas och struktureras. Då handlade det om kontroll och makt.

Idag är arkiven till för alla och är en viktig del i demokratin och vårt gemensamma kulturarv. De flesta av de statliga handlingarna är offentliga, det vill säga öppna för alla och fritt för dig och mig att botanisera i. Digitaliseringen gör att myndigheternas arkiv numera till stor del utgörs av digitala handlingar, men även dessa finns arkiverade hos Riksarkivet.

Projektfakta

Uppdrag: Nytt Riksarkiv i Saltvik norr om Härnösand
Verksamhet: Riksarkiv, kontor, teknikbyggnad
Projekttyp: Generalkonsultuppdrag
Start: februari 2021
Färdigt: september 2025
Bygginvestering: ca 1 miljard kr
Projekteringsbudget: c:a 49 miljoner
Budget projekt- och byggledning c:a 15 miljoner
BRA: 32 985 kvm
LOA: 30 751 kvm (varav arkivytor: 22 632 kvm)

Rejlers åtagande

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Kontrollansvarig PBL
 • Byggledning

Generalkonsultuppdrag omfattande:

 • EL, Tele, Data och säkerhet
 • VVS
 • Konstruktör
 • Miljösamordning
 • Fuktsakkunnig
 • Hissar
 • Akustik
 • Geoteknik
 • Energiberäkning
 • CAD/BIM
 • Lås och beslag

Entreprenad

Utförandeentreprenad i samverkan
Upphandlad generalentreprenör: Peab i Sundsvall

Arkitekt (Hus och landskap)

Tengbom arkitektkontor

Fakta om Specialfastigheter

Specialfastigheter är ett statligt ägt fastighetsbolag med inriktning på kunder med höga säkerhetskrav som till exempel fängelser, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Specialfastigheter förvaltar en lokalyta om 1,1 miljoner kvm till ett marknadsvärde av 36 miljarder kronor. I organisationen finns 200 medarbetare.