Framgångsrikt lagarbete ger prisbelönt regionnätstation

En av Stockholmsområdets viktigaste transformatorstationer är nu färdigställd. Vattenfall Eldistributions nya regionnätstation i Järva är ombyggd och moderniserad för att leva upp till dagens krav. Rejlers har projekterat stationen och i tätt samarbete med Vattenfall ansvarat för projektledningen fram till färdigställandet.

Vattenfall Eldistributions nya transformatorstation i Järva har byggts om med modern teknik och stort fokus på hållbarhet. Stationen har utrustats med ett nytt gasisolerat ställverk, nya krafttransformatorer och ny kontrollutrustning.
I anläggningen transformeras spänningen ner innan elen distribueras vidare till infrastruktur, industrier och hushåll. Tack vare moderniseringen har elförsörjningen nu blivit mer robust och tillförlitlig.

nyhet-prisbelont-natstation_2022.png

– Den nya stationen är en viktig del av elnätet i Stockholm och tryggar elleveransen i ett område med stark tillväxt, säger Rejlers projektledare Mårten Peterson.

Det tidigare ställverket togs i drift i slutet av sjuttiotalet och utrustningen hade när arbetet påbörjades uppnått slutet av sin tekniska livslängd. För att öka leveranssäkerheten och effektuttaget påbörjades en modernisering av den befintliga stationen 2018. Det nya ställverket togs i drift successivt under sommaren 2020 och projektet var färdigt i sin helhet i slutet av 2021.

Fokus på säkerhet och miljö

Med den nya stationen kommer även miljövinster, bland annat i form av minskad risk för gasläckage. Det nya ställverket är mer tättslutande och utrustat med nya moderna larmsystem. Huvudbyggnaden har klätts in med en svart glasfasad och markytor har gjorts i ordning med sandbäddar och ängsblommor anpassade för humlor och vildbin. Områdets vägar har renoverats och fått en ny ljusgestaltning.

En viktig del i projektet var också att på ett miljösäkert sätt demontera och skrota resterna av det gamla ställverket, transformatorerna och stationen samt att återställa marken.

Framgångsrikt samarbete ger resultat

Att resultatet blev lyckat har bland annat visat sig i att byggnaden nu utsetts till Årets byggnad av Sundbybergs stad.
Mårten Peterson menar att lagarbetet varit en viktig framgångsfaktor i arbetet:

– Ett projekt av den här komplexiteten kräver både en mycket noggrann planering och ett väldigt gott samarbete mellan kund och leverantör. Det har varit utmanande och utvecklande och det är verkligen en framgång att vi tillsammans genomfört allt helt enligt tidplan och utan något avbrott för våra kunder.

För ytterligare information kontakta:

Victor Jidell
Business Unit Manager Energy, Stockholm
victor.jidell@rejlers.se
+46 724 02 51 89

Sara Kimell
Head of Division Energy
sara.kimell@rejlers.se
+46 701 44 38 99