Habo Energi satsar på energilager

I den pågående omställningen till ett hållbart energisystem kommer en allt större del av vår kraftförsörjning från sol- och vindkraft. Då ökar behoven av att lagra energi för att använda den vid ett senare tillfälle.

När kommunala bolaget Habo Energi vände sig till Rejlers för att genomföra en utredning om vilken väg som var lämplig för att strategiskt utveckla det lokala elnätet i västgötska Habo landade denna i en rekommendation att bygga ett batterilager.

Slutsatsen var att detta skulle ge Habo Energi både kommersiella och hållbarhetsmässiga fördelar. Batterilagret kan bidra till att stabilisera frekvensen i det svenska kraftnätet, ger möjlighet att lagra energi vid lågt elpris för att sälja det vid högre prisnivå och låter bolaget kapa effekttoppar i det lokala nätet så att det går att slippa vissa investeringar. Efter utredningen fick Rejlers även i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling av ett batterilager med en kapacitet att lagra upp till 2 MWh.

– Vi har ett väletablerat samarbete med Rejlers sedan länge och vet att de har god kompetens och erfarenheten för att stötta oss i dessa frågor. De har hjälpt oss både att hitta rätt väg framåt och att ta fortsatta steg för att förverkliga ett batterilager som uppfyller alla krav, inte minst vad gäller stöd till kraftnätet, säger Patric Jönnervik, Energichef på Habo Energi.