Hitachi Energy och Rejlers hittar gemensamt framgångsrecept

Nu är verksamheten vid Rejlers och Hitachi Energys nya gemensamma kontor i Göteborg igång på allvar. Satellitkontoret rymmer en stor multidisciplinär projektorganisation som arbetar i alla faser, från förstudier till offerter och leveransprojekt. Allt i ett framgångsrikt win-win-koncept.

I september startade Rejlers tillsammans med Hitachi Energy HVDC Systems upp ett satellitkontor hos Rejlers i Gårda i Göteborg. HVDC Systems är en världsledande enhet inom Hitachi Energy som utvecklar, producerar och säljer högspända likströmssystem för elkraftstransmission.

Irvin Muskic, Business Area Manager på Rejlers Industry, är projektledare för satsningen. Irvin menar att samarbetet inom Rejlers varit en av nycklarna till framgången.

– Det här är ett spännande projekt som vi är väldigt stolta och glada över. Ett fantastiskt samarbete mellan Rejlers och Hitachi Energy samt ett välutvecklat internt samarbete mellan flera av våra divisioner, berättar Irvin.

irvin-muskic-rejlers-industry_750.jpg

Ett samarbete med många fördelar

Arbetssättet med satellitkontoret har både Rejlers och Hitachi sett som en win-win-situation. Hitachi får snabbt och effektivt in kvalificerad ingenjörskapacitet för sina projekt och man kan växa utanför sina ordinarie verksamhetsorter, där rekryteringsmöjligheterna ibland är begränsade, utan att behöva starta nya kontor.

Rejlers får möjlighet att gå in i flera långa, stora och intressanta uppdrag som spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Möjligheten till goda rekryteringar ökar i samband med att det byggs upp en långvarig relation med ett av världens just nu mest framgångsrika företag.

Miljö och medarbetare vinner även på att många medarbetare kan sitta på sitt ordinarie kontor i stället för att pendla till kunden, som annars ofta befinner sig längre bort än den ordinarie arbetsplatsen.

Rekryteringsarbetet pågår

Satellitkontoret i Göteborg rymmer en stor multidisciplinär projektorganisation som arbetar i alla faser; från förstudier till offerter och leveransprojekt. Hittills har ungefär 15 personer börjat arbeta på kontoret, några tidigare Rejlersanställda men också flera nyrekryterade.

På sikt ska drygt 40 personer engageras i arbetet.