Hur vi hjälper kunder att möta framtidens utmaningar inom energisektorn

Elnätsföretagen står inför ett nytt krav från Energimarknadsinspektionen (Ei) gällande publicering av information om hanteringen av nätanslutning av generatorer enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/631. Detta innebär att elnätsföretag måste tydligt redovisa sin plan för att hantera dessa ärenden och fördelningen av ansvar mellan produktionsägare och nätägare. Men vad innebär egentligen detta för både elnätsföretagen och deras kunder?

RfG, en förordning från Europeiska kommissionen (EU) 2016/631, fastställer gemensamma regler för anslutning av kraftproduktionsanläggningar till elnäten inom EU. Dessa regler syftar till att säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion och hantera den ökande mängden förnybar energiproduktion. Senast den 29 april måste elnätsföretagen presentera en plan för hur de ska implementera RfG i sin verksamhet.

För många kan detta föreläggande innebära en betydande utmaning. De måste tydligt redovisa sina planer för hanteringen av anslutning av kraftproduktionsanläggningar och fördelningen av ansvar mellan produktionsägare och nätägare. Kraven gäller för anslutning av nya och i vissa fall ombyggda kraftproduktionsanläggningar. Att förstå och uppfylla de krav som RfG ställer kan vara komplicerat.

Som svar på denna utmaning erbjuder Rejlers en lösning som kan hjälpa kunderna att navigera genom RfG och uppfylla kraven på ett effektivt sätt. Vi erbjuder en omfattande tjänst som sträcker sig från att skapa en plan för offentliggörandet av nödvändig information enligt Ei:s krav till att hantera hela processen med implementering och uppdateringar.

Vi hjälper våra kunder att utarbeta en detaljerad plan för hur de ska möta kraven i RfG och publicera nödvändig information. Med vår expertis och erfarenhet tar vi hand om allt från att sammanställa och publicera information till att hantera eventuella ändringar och uppdateringar som krävs. Vi erbjuder kontinuerlig handläggningssupport för att säkerställa att våra kunder har allt de behöver för att uppfylla kraven på ett effektivt sätt.

Vårt mål är att underlätta processen för våra kunder och se till att de är redo att möta dagens och morgondagens utmaningar inom energisektorn. Genom att erbjuda tydliga riktlinjer, expertstöd och en strukturerad processbeskrivning för hantering av RfG-ärenden, är vi redo att stödja våra kunder i deras strävan att uppfylla de nya kraven. Med vårt fokus på att leverera högkvalitativa tjänster och skapa värde för våra kunder är vi stolta över att vara en pålitlig partner i deras resa mot att främja en hållbar energiframtid.