Ny metod ska minska koldioxidutsläpp från stålindustrin

En ny metod som ska minska koldioxidutsläpp från stålindustrin testas just nu i forskningsinstitutet, Swerea MEFOS pilotanläggning i Luleå. Jari Uusitalo från Rejlers är en av de cirka 20 personer som får vara med under den första, historiska körningen.

Själva metoden, SEWGS Sorption Enhanced Water Gas Shift, som går ut på att kombinera ångreformering av masugnsgasen med separation av koldioxid är utvecklad av ett forskningscenter i Nederländerna. Ett konsortium av internationella aktörer som har medfinansiering från EU står bakom satsningen som fått namnet, Stepwise. De följer nu med spänning resultatet av den första körningen som började den 12.e februari.

- I anläggningen leds masugnsgasen genom två reaktorer för att kunna separera gaserna. Det är en kontinuerlig process som kräver övervakning dygnet runt berättar Jari Uusitalo som är konsult på Rejlers och just nu fältoperatör i forskningsprojektet.

Metoden renar gasen bättre och är mer kostnadseffektiv än de metoder som finns idag för att reducera koldioxidutsläpp från tung industri. De separerade masugnsgaserna kommer i nästa steg, i ett efterföljande forskningsprojekt, att omvandlas till bränsle i form av metanol avsett för fartygsdrift.

- Vi har redan sett bevis för att metoden ger önskad effekt och efter tre års förberedelser får vi äntligen testa i större skala, säger Magnus Lundqvist, projektledare på Swerea Mefos.


Järn- och stålverkstillverkningen är den industri som släpper ut mest växthusgaser i Sverige och den nya metoden kan på sikt bidra till att både minska koldioxidutsläppen från tung industri och producera förnyelsebart bränsle. Miljön blir en dubbelvinnare.

- Det är spännande att vi får vara med i ett projekt som bidrar till en bättre miljö på ett så konkret sätt, säger Jari Uusitalo.

Rejlers har tidigare varit involverade i det spännande projektet och tagit fram underlag till den 640 meter långa gaslinjen som förbinder SSAB med Swerea Mefos pilotanläggning.

Fakta om Stepwise:
Stepwise är finansierat av EU:s forskningsprogram, Horizon 2020. Swerea MEFOS är en av nio partners i projektet som startade i maj 2015 och pågår i fyra år. Det koordineras av det nederländska forskningsinstitutet, ECN och övriga partners är Universitatea Babes‐Bolyai, Johnson Matthey PLC., SSAB, Swerea MEFOS, Politecnico di Milano, Kisuma Chemicals B.V., Foster Wheeler Italiana Srl samt Tata Steel consulting.


Läs mer om projektet på STEPWISE:s hemsida.