Rejlers årsredovisning för 2020 är publicerad

Rejlers årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

Rejlers har också publicerat en Progress Report, som finns tillgänglig här: progressreport.rejlers.com

På hemsidan finns även bolagets Hållbarhetsrapport för 2020 tillgänglig.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2020 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.


För ytterligare information kontakta:
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se


Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 1400 CEST.