Rejlers årsredovisning för 2021 är publicerad

Rejlers årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets koncernhemsida www.rejlers.com/se.
På hemsidan finns även bolagets Hållbarhetsrapport för 2021 tillgänglig.

Rejlers har också publicerat en Progress Report, som finns tillgänglig här: progressreport.rejlers.com

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av årsredovisningen 2021 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:

Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se