Rejlers årsredovisning för 2022 är publicerad

Rejlers årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.rejlers.com/se

Rejlers har också publicerat en Progress Report, som finns tillgänglig här: progressreport.rejlers.com

På hemsidan finns även bolagets Hållbarhetsrapport för 2022 tillgänglig.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av årsredovisningen 2022 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se