Rejlers avyttrar Embriq och fokuserar på att accelerera tillväxt i kärnverksamheten inom tekniska konsulttjänster

Rejlers AB (publ) ("Rejlers") har avyttrat 100% av aktierna i Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB (tillsammans "Embriq") till fonder förvaltade av Magnesium Capital LLP ("Magnesium Capital") för en kontant köpeskilling om 400 miljoner norska kronor på kassa- och skuldfri basis.

Rejlers har beslutat att fokusera på sin kärnverksamhet inom tekniska konsulttjänster i Sverige, Norge och Finland. En avyttring av Embriq ger Rejlers möjlighet att accelerera investeringar i att växa inom kärnverksamheten, och tillåter samtidigt Embriq, med starkt fokus på tjänster och produkter, att nyttja sin fulla potential med en dedikerad och fokuserad ny ägare. Rejlers styrelse beslutade därför under våren och sommaren 2020 att selektivt undersöka möjligheterna för en potentiell avyttring av Embriq. Rejlers förde diskussioner med ett antal potentiella köpare av Embriq, i syfte att förse bolaget och dess aktieägare med det bästa möjliga transaktionsresultatet i termer av värde och transaktionssäkerhet.

Under 2019 redovisade Embriq en omsättning om runt 400 miljoner norska kronor och ett rörelseresultat om drygt 20 miljoner norska kronor. Embriq har omkring 170 anställda.

Viktor Svensson, VD Rejlers, kommenterar:
"Detta är i linje med vår strategi att fokusera på Rejlers kärnverksamhet. Målet är att fördubbla bolaget och öka lönsamheten till slutet av 2025. Det är glädjande att konstatera att Embriq har haft en signifikant värdeutveckling på mindre än fem år. Jag är positiv till att Embriq kommer ha en fortsatt god utveckling med Magnesium Capital".

Petter Arnesen tillträder i samband med avyttringen av Embriq rollen som ny VD för Rejlers Norge AS och ingår därmed i Rejlers koncernledning. Petter Arnesen har arbetat inom Rejlers i 10 år i ledande befattningar, nu senast i rollen som divisionschef för Buildings i Norge.

Danske Bank Corporate Finance har anlitats som finansiell rådgivare, Haavind som legal rådgivare och EY som finansiell due diligence-rådgivare till Rejlers i samband med transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, +46 70-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, +46 73-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020, 15:15 CEST.