Rejlers bidrar till framgångsrik koncession för elanslutning av grönt stålverk

Rejlers har varit en central partner i arbetet med att säkra koncessionen för anslutningen av H2 Green Steels stålverk i Svartbyn, Bodens kommun. Som en del av uppdraget har Rejlers ansvarat för att hantera de nödvändiga tillstånden, inklusive nätkoncession, samt genomfört en omfattande byggbarhetsanalys. Industriparken, som ligger i norra Sverige, kommer att bli en viktig plats för storskalig produktion av fossilfritt stål med hjälp av vätgasbaserad grön energi.

Den nya produktionsprocessen, där vätgas ersätter kol i järnframställningen, innebär betydande minskningar av koldioxidutsläppen. Utmaningen har varit att säkerställa tillräcklig kapacitet i elnätet för den elintensiva processen. Rejlers har stöttat Vattenfall Eldistribution i att ansöka om koncession för kraftanslutningen till industrin, vilket inkluderat miljökonsekvensbeskrivning, planering av samråd, byggbarhetsanalys samt förprojektering.

- Vi är stolta för det förtroendet vi fick från Vattenfall. Vi har haft ett gott samarbete med alla parter under projektet och det är oerhört glädjande att Energimarknadsinspektionen nu beviljat koncessionen för fyra 150 kV-ledningar mellan Degerträsk station och Boden Industrial Park. Dessa ledningar kommer att säkerställa en stabil och pålitlig elanslutning för H2 Green Steels stålverk, säger Jonas Böös, Business Development Manager på division Energy på Rejlers.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se