Rejlers bistår HYBRIT i projektering av demonstrationsanläggning för fossilfri järnsvamp

En viktig del i HYBRIT-initiativet och satsningen på fossilfritt stål är uppbyggnaden av en demonstrationsanläggning i Gällivare, där järnsvamp för första gången ska produceras med fossilfri vätgas i större skala. Rejlers har fått i uppdrag att identifiera optimala lösningar för anläggningens elförsörjning.

I demonstrationsanläggningen kommer HYBRIT att demonstrera reduktion av järnmalm med vätgas, till järnsvamp, i industriell skala. Arbete pågår för att analysera hur anläggningen ska etableras på bästa sätt, med hänsyn till effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Rejlers har fått i uppgift att identifiera optimala lösningar för en tillförlitlig och effektiv distribution av elkraft, omfattande mellan- och lågspänning samt reservkraft.

- Det är ett mycket innovativt projekt med stort fokus på hållbarhet och där vi genom vår samlade kunskap kan hjälpa HYBRIT att hitta de bästa lösningarna för elförsörjningen. Vi är stolta och glada över förtroendet, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige.

Läs mer om HYBRIT-initiativet här www.hybritdevelopment.se

För ytterligare information kontakta:
Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige, 070 649 64 13, jenny.edfast@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, Kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Bildkreditering: Åsa Bäcklin/HYBRIT