Rejlers delaktiga i fortsatt satsning på stamnätet

14,6 miljarder under en fyraårsperiod - så beräknas investeringen i det svenska stamnätet se ut. Bland de många projekt som planeras är Rejlers i hög grad delaktiga. – Rejlers jobbar tillsammans Svenska kraftnät för att realisera och planera de här projekten, säger Jenny Edfast, affärschef Energy på Rejlers.

Nyligen presenterade Svenska kraftnät sin årliga investeringsplan för 2019 till 2022. En mångmiljardsatsning där ett flertal projekt ska genomföras för en säkrare elförsörjning i landet. Investeringarna består till största del av förnyelse av ledningar och stationer samt att skapa förutsättningar för att ansluta vindkraftsproduktion. I många av de projekt som omfattas av investeringen är Rejlers delaktiga.

– Vi inledde samarbetet med Svenska Kraftnät för ett och ett halvt år sedan. Efter flera lyckade projekt är vi nu delaktiga i ett 20-tal av de projekt som ingår i den fortsatta satsningen på stamnätet, berättar Jenny Edfast.

Att driftsäkra landets elförsörjning är ett viktigt arbete menar Jenny Edfast.
– Samhället blir mer och mer beroende av el och ett elavbrott kan få stora konsekvenser för så väl privatpersoner som sjukhus och industrier, speciellt under en så kall vinter som i år. 

Bland de många projekt som Rejlers arbetar med finns Nybro-Hemsjö, Skogssäter-Stenkullen och Stockholms ström.                                                                                   

– Det handlar främst om stöd i form av ledningsprojektering, ett arbete som innebär allt från att planera för nya ledningar och stolpar till att titta på tekniska lösningar i de olika förstudierna.  

 

Om Svenska kraftnät:

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. De ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden.