Rejlers deltar i omfattande projekt för förnyelse av depå för Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab i Helsingfors

Rejlers Finland har vunnit ett alliansbaserat kontrakt för att modernisera järnvägsdepån i stadsdelen Forsby, ett viktigt steg mot Helsingfors ambition att vara klimatneutralt år 2030. Projektet är i linje med utbyggnaden av snabbspårvägsnätet i huvudstadsregionen och tillgodoser behovet av att uppdatera åldrande tågdepåer, varav några är 80 år gamla.

helsingfors_fornyelse_av_depa_750.png

Forsby-depån, en central anläggning för Helsingfors snabbspårväg, kommer att betjäna cirka hundra fordon. Rejlers ansvarar för den tekniska projekteringen av depån, inklusive energi-, el- och mekanisk projektering, och utvecklingsfasen förväntas avslutas i juni 2024.

- Starten på utvecklingsfasen har varit mycket lovande med ett utmärkt samarbete mellan alla parter. Vi ser fram emot att dela med oss av vår kunskap och tillföra värde i projektet, säger Topi Tissari, Director of Business Operations på division Buildings i Finland.

Uppdraget är ett resultat av Huvudstadsregionens Stadstrafiks upphandling där fem allianser deltog. I den vinnande alliansen ingår Rejlers, Skanska, APRT Architects, Sweco och Sipti Consulting.

 – Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi bidrar till att våra kunder uppnår sina hållbarhetsmål. Vi undersöker nu depåns energieffektivitet för att hitta de bästa tekniska lösningarna för att möta kundens miljö- och energimål, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef i Rejlers koncernen.  

Byggnationerna beräknas inledas hösten 2024 och den nya depån i Forsby är planerad att stå färdig 2028.

För ytterligare information kontakta:

Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se