Rejlers, din strategiska partner för rapportering av nätutvecklingsplaner

Att säkerställa en pålitlig och effektiv elförsörjning är avgörande för både samhällen och näringsliv. Med de nya lagkraven som föreskriver utveckling av nätutvecklingsplaner, är det viktigare än någonsin för elnätsägare att ha en klar strategi för framtida investeringar och utveckling. Rejlers erbjuder ett effektivt stöd till elnätsägare vid upprättandet av nätutvecklingsplaner.

Enligt ett EU-direktiv behöver elnätsägare utarbeta och rapportera sina behovsprognoser och investeringsplaner, sk nätutvecklingsplaner. I Sverige regleras detta genom Energimarknadsinspektionen som kräver att systemansvariga för distributionssystemet gör detta minst vartannat år. Det innebär att information om nätförutsättningar, behov och nödvändiga investeringar för att säkerställa nätkapacitet under kommande 10 åren sammanställs. Det inkluderar även att överväga alternativa resurser, såsom användningen av efterfrågeflexibilitet istället för att bygga ut elnätet. Det är också viktigt att ha dialog med andra systemoperatörer, samhällsaktörer och näringsliv för att kunna uppskatta belastningar och produktionskapacitet. Denna sammanställning utgör en central del av att säkerställa tillräcklig nätkapacitet för att möta samhällets och näringslivets behov på lång sikt.

Rejlers erbjuder en omfattande och flexibel supportprocess som kan anpassas efter varje elnätsägares unika behov och förutsättningar. Vi hjälper våra kunder att tolka det nya ramverket, vi genomför workshops för informationsinsamling och beslutsunderlag. Materialet sammanställs och rapporten blir grunden till en nätutvecklingsplan samt en preliminär plan för Samråd. Vårt mål är att skapa struktur och beslutsmetodologi för att prioritera investeringar och säkerställa att nätutvecklingsplanen är både effektiv och hållbar på lång sikt. Vi implementerar även ett nytt arbetssätt för återkommande rapportering.

Vi är anpassningsbara och flexibla i vårt tillvägagångssätt och tar hänsyn till varje elnätsägares specifika behov. Vi erbjuder teknisk expertis för nätutredning samt rådgivning kring strategiska frågor relaterade till nätutvecklingsplaner. Detta skapar värde för elnätsverksamheten genom effektivare arbetssätt som dessutom stärker elnätets funktion och utveckling.